Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest sposobem elektronicznej wymiany dokumentów takich jak zamówienia, dowody dostaw i faktury. Elektroniczna wymiana dokumentów minimalizuje ilosć błędów oraz zwiększa prędkość przetwarzania.

Ponieważ dokumenty muszą być zgodne ze standardowymi szablonami technika EDI jest stosowana głównie do powtarzających się transakcji. Jednym ze standardowych szablonów, który jest używany na całym świecie, jest standard EDIFACT. EDIFACT (zaprojektowany przez ONZ) umożliwia elektroniczną wymianę danych w administracji, handlu i transporcie. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przyjęła ten standard pod numerem ISO 9735 (w roku 2008 wersja 2002).

Standard opisuje układ wiadomości, wykorzystywanych do elektronicznej wymiany danych i ma za cel, aby zminimalizować ilość transakcji w formie pisanej. Chociaż głównie używany w Europie, standard ten jest coraz bardziej uznawany na całym świecie.

Wiadomości umożliwiają komunikowanie się ze sobą różnym (każdy z własnym standardem) programom komputerowym.Tłumaczenie odbywa się zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy wiadomości a informacja EDIFACT jest przekształcana do lub z programu ERP, który zazwyczaj działa w innych standardach.Obecnie Air Spiralo® oferuje lub przetwarza następujące rodzaje wiadomości EDI:
    • Zamówienia (ORDERS, D96A)
    • Dowody dostaw (DESADV, D96A)
    • Faktury (INVOIC, D96A)

Oprócz stosowania standardowego szablonu protokół komunikacyjny powinien być określony w celu wymiany komunikatów. Air Spiralo® preferuje następujące protokoły:


Dostępne usługi SCM