Air Spiralo® podejmuje każdy wysiłek aby w obszarach logistyki i administracji zawsze stosować najnowsze aplikacje informatyczne.

» EDI
» Komunikacja XML
» SMART-OQT
» Strefa klienta
» Deep link

Air Spiralo® oferuje różne jednostki opakowaniowe. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


» Kanały
» Kształtki
» Akcesoria
» Rozwązania specjalne
» Etykiety

A ventilation system mounted with Air Spiralo® KEN-LOK® ducts and fittings complies to air tightness class D and is easy to install.

Click here to get more information about mounting KEN-LOK® ducts and fittings.