Klasyfikacja produktów wg ETIM

Air Spiralo® jest członkiem ETIM (European Technical Information Model). Ponad 3000 produktów Air Spiralo® jest klasyfikowanych zgodnie z klasyfikacją produktów technicznych ETIM.Bez klasyfikowania produktów jednolita wymiana informacji o produkcie w formie elektronicznej między firmami z branży instalacyjnej jest prawie niemożliwa.

Klasyfikacja produktów zawiera następujące elementy:
  • Grupy produktów
  • Klasy produktów
  • Synonimy
  • Funkcje
  • Wartości graniczne
  • Jednostki

Do klasyfikacji wykorzystywane jest kodowanie UBIM, które jest powszechnie akceptowanym systemem kodowania w branży. W klasyfikacji produktów artykuły uzyskują opis w kategorii "funkcje". Funkcja opisuje właściwości produktu. Cechy te łącznie tworzą bazę produktów sklasyfikowanych. Sposób zapisu jest określony w branżowym standardzie ETIM. Standard ten jest aktualizowany i dystrybuowany przez ETIM przez co jest szeroko rozpowszechniony wśród producentów, hurtowników oraz instalatorów.

Po więcej informacji na temat ETIM przejdź do Home » O Air Spiralo® » Linki.

Szczegółowa klasyfikacja produktu jest opisana dla każdego wyrobu w zakładce Produkty/Asortyment.