Warunki korzystania z serwisu

Warunki odnośnie korzystania z niniejszej strony internetowej

Przy korzystaniu ze strony internetowej Air Spiralo® mają zastosowanie przedstawione poniżej warunki. Użytkownik wchodząc na stronę lub korzystając z informacji na stronie zawartych automatycznie akceptuje przedstawione warunki.

Informacje o wyłączeniu odpowiedzialności

Air Spiralo® tworzyło treści serwisu z najwyższą starannością. Niemniej jednak Air Spiralo® nie może dać żadnej gwarancji ani innego zapewnienia co do ścisłości treści, kompletności i bezczasowości dla jakiegokolwiek szczególnego celu.

Air Spiralo® może wnosić poprawki do publikowanych informacji w każdym czasie bez wymogu ogłaszania zmian. Zaleca się okresowe sprawdzanie czy informacje publikowane na niniejszej stronie nie uległy zmianie.

W pełnym zakresie dozwolonym prawnie Air Spiralo® wyklucza całkowicie swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i/lub straty (wliczając, bez ograniczeń: stratę finansową, odszkodowanie za stratę w projektach, utratę zysków lub inne straty wtórne) wynikające z kontraktu, czynu lub w inny sposób z użytkowania lub niemożności.

Strona internetowa Air Spiralo® zawiera odniesienia i/lub linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Te odniesienia i hiperłącza występują wyłącznie w celach informacyjnych i zostały wyselekcjonowane przez Air Spiralo® w dobrej wierze. Air Spiralo® nie ponosi odpowiedzialności i nie kontroluje zawartości witryn stron trzecich.

Air Spiralo® nie może dać żadnej gwarancji co do terminowego odbioru lub przetwarzania poczty i innych wiadomości elektronicznych wysłanych do Air Spiralo®.

Odpowiedzialność

Użytkownicy nie mogą nabywać żadnych praw na podstawie informacji publikowanych na stronie internetowej Air Spiralo®. Air Spiralo® nie może zagwarantować działania strony bez błędu czy też bez przerwy przez cały czas. Air Spiralo® nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość i za korzystanie ze swojej strony, za informacje opublikowane na stronie ani za szkody lub straty wynikające ze stosowania witryny. Air Spiralo® nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których strona internetowa Air Spiralo® się odwołuje lub za treści stron które odwołują się do strony Air Spiralo®.

Własność intelektualna/prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi: prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych związanych z informacjami, tekstów, wizerunku, logo, zdjęć i ilustracji na tej stronie oraz w odniesieniu do układu i designu są własnością Air Spiralo® i/lub zostały wykorzystane przez Air Spiralo® na podstawie licencji udzielonej przez właścicieli odpowiednich praw.

Żaden z tekstów, obrazów graficznych lub zdjęć na stronie internetowej nie może być kopiowany lub przechowywany przez żadny zautomatyzowany system danych w żadnej formie bez wcześniejszej zgody Air Spiralo®.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wejście i korzystania ze strony Air Spiralo® oraz przedstawione tu warunki są regulowane przez prawo holenderskie. Wszelkie spory wynikające z wejścia lub korzystania ze strony Air Spiralo® i/lub z wykorzystania informacji pochodzących z niniejszej strony internetowej powinny być wyłącznie przedkładane i ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla Schagen, Holandia.