Certyfikat „Społecznej odpowiedzialności biznesu” Air Spiralo®

Air Spiralo® angażuje się na rzecz rzetelnej przedsiębiorczości. Dążymy do osiągania naszych celów biznesowych z dbałością i odpowiedzialnością, uwzględniając ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty naszej działalności.

Poprzez odpowiednie techniki zarządzania, celem Air Spiralo® jest współpraca z lokalną społecznością oraz, gdzie tylko możliwe, ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest wpisane w naszą biznesową agendę, wraz z poszukiwaniem mądrzejszych, bezpieczniejszych, ekologiczniejszych i wydajniejszych sposobów pracy.

Asortyment naszych produktów jest ukierunkowany na klientów i na długoterminowe partnerstwo biznesowe, do którego dążymy. Z tego względu stale monitorujemy elementy naszej strategii oraz satysfakcję klientów.

Zdajemy sobie sprawę, że nasz biznes i nasze pensje zależą od naszych klientów. Każdy pracownik odpowiada za zagwarantowanie profesjonalnego i właściwego kontaktu z klientami. Chcemy być pewni, że poziom obsługi oraz jakość otrzymywanych produktów są zgodne z oczekiwaniami pokładanymi w Air Spiralo®.

Najbardziej istotny wkład w ochronę środowiska wnoszą nasze podstawowe produkty: zastosowanie produktów wentylacyjnych Air Spiralo® w budownictwie mieszkaniowym, budynkach komercyjnych oraz przemysłowych przyczynia się do zwiększenia efektywności i redukcji emisji.

Poprzez innowacje oferujemy nowe rozwiązania w przemyśle wentylacyjnym:
  • Udoskonalona szczelność instalacji oszczędzająca energię
  • Okrągłe i prostokątne tłumiki akustyczne z bezkonkurencyjnymi charakterystykami tłumienia
  • Przyjazne środowisku metody produkcji

Zrównoważony rozwój działalności oraz strategia są wyrażone w naszych wartościach korporacyjnych:
  • „Działamy tak jak mówimy i mówimy tak jak działamy”
  • Wspierać klientów najwyższą jakością, wartością i serwisem
  • Pracować kreatywnie, koncentrując się na klientach w celu zwiększania wartości dodanej usług
  • Doceniać i rozwijać różne talenty naszych pracowników, zachęcając ich do inicjatywy oraz przywództwa
  • Szanować nasze środowiska, społeczne i naturalne
  • Postępować z bezkompromisową szczerością i uczciwością we wszystkim co robimy

Air Spiralo® posiada certyfikat Stichting Keurmerk Branches zgodny ze standardami zarządzania środowiskowego ustanowionymi w Metaalunie MVO -monitor (basis ISO 26000) (kliknij tutaj po certyfikat KMU110919, 25 January 2013) . Dzięki temu Air Spiralo® jest wiodącym producentem w przemyśle wentylacyjnym. Zrównoważony rozwój i wydajność idą ręka w rękę: świadome wykorzystywanie energii wraz ze stosowaniem trwałych materiałów przyczyniają się do zrównoważonego budownictwa: to jest wartością dodaną Air Spiralo®.

Air Spiralo® jest zwolennikiem przyjaznych pracownikom i bezpiecznych warunków pracy. Naszych obecnych i potencjalnych pracowników zachęcamy do rozwoju, wszystkim zapewniając jednakowe szanse, wiedząc, że nasza reputacja zależy od jakości, wydajności i zakresu umiejętności naszych pracowników.

Ukierunkowana na pracownika informacja ułatwia odpowiedzialne działania na wszystkich szczeblach. Jednocześnie otrzymujemy wartościowe sugestie umożliwiające dalsze doskonalenie. W ten sposób nasi pracownicy stanowią istotne ogniwo w naszym łańcuchu zrównoważonego rozwoju.

Razem ze swoimi partnerami, dostawcami, klientami i pracownikami Air Spiralo® stoi na czele zrównoważonej wentylacji.

MVO