Electronic Data Interchange (EDI)

Electronic Data Interchange (EDI) is een techniek voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten zoals orders, pakbonnen en facturen. Het elektronisch uitwisselen van documenten beperkt het aantal fouten en verhoogt de snelheid van verwerking.

Omdat de betreffende documenten moeten voldoen aan bepaalde standaardsjablonen wordt deze techniek vooral gebruikt voor herhalende transacties. Eén van de standaardsjablonen die wereldwijd veelvuldig wordt gebruikt, is de EDIFACT standaard. EDIFACT is opgezet door de Verenigde Naties en is een afkorting van Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft deze standaard geadopteerd onder nummer ISO 9735 (anno 2008 versie 2002).

De standaard beschrijft de opmaak van het bericht dat gebruikt wordt voor de elektronische gegevensuitwisseling, met als doel het schriftelijke verkeer bij handelstransacties tot een minimum te beperken. Hoewel hoofdzakelijk gebruikt in Europa, wordt deze standaard steeds meer wereldwijd geaccepteerd.

De berichten zorgen ervoor dat verschillende computerprogramma's (elk met een eigen standaard) toch met elkaar kunnen communiceren. Daarbij vindt een vertaling plaats bij zowel de zender als de ontvanger van het bericht, waarbij de EDIFACT informatie wordt omgezet naar of vanuit het ERP-programma (dat doorgaans met andere standaarden werkt).Op dit moment kan Air Spiralo® de volgende EDI-berichten verwerken of aanbieden:
    • Orders (ORDERS, D96A)
    • Pakbonnen (DESADV, D96A)
    • Facturen (INVOIC, D96A)

Naast het gebruik van een standaardsjabloon moet er ook afgesproken worden met welk communicatieprotocol de berichten uitgewisseld worden. Air Spiralo® geeft de voorkeur aan de volgende communicatieprotocollen: