Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Air Spiralo®. De gebruiker aanvaardt deze voorwaarden automatisch door de website te bezoeken of door gebruikmaking van de informatie op de website.

Informatie gebruiksvoorwaarden

Air Spiralo® heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Air Spiralo® geen garantie of zekerheid over de juistheid, de volledigheid en geldigheid van de inhoud geven.

Air Spiralo® kan de gepubliceerde informatie op elk gewenst moment aanpassen, zonder verplicht te zijn tot kennisgeving. U wordt aangeraden om de gepubliceerde inhoud op de website regelmatig te controleren op wijzigingen.

Air Spiralo® wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade of verlies (inclusief en zonder beperking, financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere vorm van gevolgschade) die het gevolg is van contractvorming, onrechtmatige daad of oneigenlijk gebruik.

De website Air Spiralo® bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en worden door Air Spiralo® op goed vertrouwen geselecteerd. Air Spiralo® is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van dergelijke sites.

Air Spiralo® kan geen garantie geven met betrekking tot de tijdige ontvangst en de verwerking van e-mails of andere elektronische berichten welke naar Air Spiralo® verstuurd worden.

Air Spiralo® Group is licentienemer van de geregistreerde handelsmerken KEN-LOK en Soft-Edge.

Aansprakelijkheid

Gebruikers kunnen aan de gepubliceerde informatie op deze website geen rechten ontlenen. Air Spiralo® kan geen garantie geven dat de website zonder fouten of te allen tijde ononderbroken zal werken.

Air Spiralo® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de website, noch voor gepubliceerde informatie, noch voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Air Spiralo® aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze website verwezen wordt noch voor websites die naar de Air Spiralo® website verwijzen.

Intellectueel eigendom / Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten met betrekking tot de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en met betrekking tot de lay-out en de vormgeving zijn het eigendom van Air Spiralo® en/of heeft Air Spiralo® een vergunning van de eigenaar(s) van deze rechten gekregen.

Geen van de teksten, grafische afbeeldingen of foto’s van deze website mogen in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande toestemming van Air Spiralo®.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De ingang en het gebruik van deze website en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit het gebruik van deze website en/of het gebruik van informatie afkomstig van deze website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en uiteindelijk worden beslecht door de bevoegde rechter te Schagen, Nederland.