Air Spiralo® MVO gecertificeerd

Air Spiralo® neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu en maakt daarbij bewust de keuze om veilig en duurzaam te ondernemen. Hierbij streven wij naar een optimale balans tussen maatschappij, milieu en winst (‘People, Planet, Profit’).

Door goed ondernemerschap wil Air Spiralo® haar steentje bijdragen aan de maatschappij en de belasting van het milieu zoveel mogelijk beperken. Wij gaan ervan uit dat veilig en duurzaam ondernemen betere resultaten oplevert voor Air Spiralo®, de samenleving én het milieu. Daarom streven wij voortdurend naar slimmere, efficiëntere, veiliger en schonere manieren om de werkzaamheden uit te voeren. Ons productprogramma is gericht op onze klanten en het langdurig partnerschap dat wij voorstaan. Het is daarom dat wij continu onze strategische en duurzame mogelijkheden toetsen; onze klanten verwachten dit van ons. Maar nog belangrijker: wij verlangen dit van onszelf.

Air Spiralo® is door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Branches MVO-gecertificeerd volgens de toetsingscriteria zoals opgesteld door de Metaalunie MVO -monitor (basis ISO 26000) (download hier het certificaat). Dit geeft Air Spiralo® als producent een voorsprong in de ventilatiebranche waarmee Air Spiralo® direct bijdraagt aan ‘duurzaam bouwen’.

Air Spiralo® staat voor duurzame oplossingen waarbij ongunstige milieueffecten zoveel mogelijk worden vermeden of teruggedrongen. Onze innovaties genereren nieuwe oplossingen binnen de ventilatie-industrie zoals
  • verbeterde luchtdichtheid van leidingsystemen en daardoor hogere energiebesparing
  • ronde en rechthoekige geluiddempers met ongeëvenaarde geluiddempende waarden
  • integratie van milieuvriendelijke productiemethoden

Duurzaamheid is geborgd in onze bedrijfscultuur:
  • We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen
  • Onderscheidend vermogen door een groot kwaliteitsbesef en een hoog serviceniveau
  • Creatief omgaan met klantvragen: de wil om toegevoegde waarde te leveren
  • Respect voor onze klanten, leveranciers en onze omgeving
  • Eerlijkheid en integriteit zijn de kern van ons handelen

Air Spiralo® is ervan overtuigd dat een plezierig en veilig werkklimaat met zorg voor de duurzame beschikbaarheid van adequaat opgeleide, vitale en gemotiveerde medewerkers zowel op korte als op langere termijn een kritische succesfactor is. Air Spiralo® stimuleert ontwikkelingsmogelijkheden (werk en opleiding) en biedt gelijke kansen aan iedereen. Door duurzaamheid inzichtelijk te maken aan de medewerkers en hen uit te dagen leveren zij tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan duurzaam ondernemerschap.

Samen met onze partners, toeleveranciers, klanten en medewerkers staat Air Spiralo® aan de basis van duurzaam ventileren.

MVO