Links

Air Spiralo® NL is lid van:


LUKA

Luka De Luka is de Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. Deze branchevereniging is ruim 25 jaar actief en vertegenwoordigt zo’n 80% van de Nederlandse luchtkanalenfabrikanten. Hoofddoelstelling van de Luka is kwaliteitsverbetering op het gebied van productie, montage en installatie van luchtkanalen in de breedste zin van het woord. Meer informatie over LUKA.

VLA

VLA Vereniging Leveranciers Luchttechnische ApparatenDe VLA is een brancheorganistatie en staat voor: ’Vereniging fabrieken van Luchttechnische Apparatuur’. De VLA heeft luchttechniek als werkgebied. De leden van de VLA streven naar het realiseren van een optimale luchtkwaliteit in elke woon- en werkomgeving binnen gebouwen. Meer informatie over VLA.

METAALUNIE

Koninklijke Metaalunie De Metaalunie is met ruim 11.000 leden de grootste organisatie voor ondernemers in de metaalsector. De Metaalunie richt haar activiteiten op het midden- en kleinbedrijf in alle voorkomende branches van de metaalsector, waaronder ook handel en service. Gezamenlijk bieden deze bedrijven werkgelegenheid aan zo’n 135.000 mensen en realiseren een omzet van 13 miljard Euro. Meer informatie over de Metaalunie.

ETIM International

ETIM International ETIM International heeft als doel de uniforme, elektronische communicatie binnen de installatiesector te bevorderen en praktisch mogelijk te maken. Stichting ETIM beheert, promoot en ontwikkelt het ETIM classificatiemodel. Meer informatie over ETIM International.

MEPcontent.eu

Grafische gebouwinformatie binnen handbereik Grafische gebouwinformatie binnen handbereik
MEPcontent.eu is de bibliotheek met up-to-date grafische en parametrische productinformatie voor iedere MEP engineer die direct te gebruiken is in ieder BIM-proces. MEPcontent.eu biedt bestanden van veelgebruikte producten voor Revit en CAD. Deze bestanden zijn gratis en open: iedere engineer kan er gebruik van maken. Klik hier voor het Air Spiralo® leveringsprogramma.


Air Spiralo® UK is lid van:


FETA

FETA De ‘Federation of Environmental Trade Associations (FETA)’ is de erkende Britse instantie die de belangen van fabrikanten, leveranciers, installateurs en aannemers binnen de luchtventilatie- en verwarmingsindustrie vertegenwoordigt. De federatie is verdeeld in zes deel clusters met elk een eigen aandachtgebied (ADCAS - BCIA - BFCMA, BRA, HEVAC en HPA).Meer informatie over FETA

ADCAS

ADCAS Association of Ductwork Contractors & Allied Services In de Association of Ductwork Contractors and Allied Services (ADCAS) zijn fabrikanten, installateurs en aanverwante bedrijven verenigd. Door deze bundeling van specialismen wordt er op verschillende fronten samengewerkt waardoor een gemeenschappelijk belang nagestreefd wordt.Meer informatie over ADCAS


Air Spiralo® FI is lid van:


FINSE FEDERATIE VOOR TECHNOLOGIE EN INDUSTRIE

Suomen teknologia teollisuus De Finse Federatie voor Technologie en Industrie vertegenwoordigt de belangen van de Finse technologie branche op de wereldmarkt. Meer informatie over Finse Federatie voor Technologie en Industrie.Air Spiralo® PL is lid van:


POOLSE VENTILATIE VERENIGING

Poolse Ventilatie Vereniging De Poolse Ventilatie Vereniging is een organisatie van personen verbonden aan de ventilatie industrie. De vereniging is op 27 september 2001 in Warschau opgericht en geregistreerd bij de landelijke equivalent van de Kamer van Koophandel. Tot de oprichters behoren vertegenwoordigers van technische opleidingen, wetenschappelijke instituten, engineers en ondernemers.
Het doel is om initiatieven, richtlijnen en activiteiten gericht op de ontwikkeling van de ventilatie-industrie te ontwikkelen en te promoten. Meer informatie over de Poolse Ventilatie Vereniging.

Air Spiralo® Group is lid van:


VNO-NCW

VNO VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW is een lobby-organisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau. Meer informatie over VNO-NCW

The Lighthouse Club Nederland

Lighthouse Club The Lighthouse Club Nederland (LHC) is een landelijke vereniging van personen, die een leidinggevende functie hebben binnen de Nederlandse bouwnijverheid of die op enigerlei wijze door hun beroep of positie bemoeienis hebben met de bouwwereld. LHC biedt 'onderdak' aan alle disciplines die in de bouwnijverheid voorkomen. Meer informatie over Lighthouse Club Nederland

FB Ned

FB Ned FBNed - de Vereniging FamilieBedrijven Nederland FBNed is een inspirerend netwerk voor familiebedrijven en ondernemende families en is ook actief als belangenbehartiger van familiebedrijven. De leden (uitsluitend familiebedrijven) komen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Meer informatie over FB Ned


Overige links


Informatiepunt Ventilatie

Informatiepunt Ventilatie Goed ventileren is nodig voor gezonde lucht in huis. Maar in veel huizen wordt verkeerd geventileerd. Tocht, vocht, lawaai en gezondheidsklachten kunnen het gevolg zijn. Het Informatiepunt Ventilatie helpt u op weg naar een gezondere leefomgeving. Het Informatiepunt Ventilatie is een initiatief van de Woonbond, Vereniging Eigen Huis, de Vereniging Leveranciers Luchttechnische apparaten (VLA), VACpunt Wonen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het initiatief wordt ondersteund door Milieu Centraal.Meer informatie over Informatiepunt Ventilatie.

KENNEMER SPECIAL PRODUCTS - Expert in licht productiewerk

Kennemer Special Products Vanwege nauwe samenwerking met Kennemer Special Products zijn wij in staat naast onze Air Spiralo®-producten, ook aluminium frames, roestvrij stalen (water)tanks en licht constructiewerk te leveren. Hierbij behoort volbad verzinken tot de mogelijkheden. Meer informatie over Kennemer Special Products.