Sähköinen kaupankäynti (EDI)

EDI on sähköisten dokumenttien, kuten tilausten, lähetteiden ja laskujen siirtämistä varten kehitetty standardi. Sähköisten dokumenttien avulla minimoidaan virheen mahdollisuutta ja nopeutetaan osapuolten välisen tiedon prosessointia.

Koska dokumentti on standardin mukainen, käytetään tekniikkaa pääosin toistuvissa tietojen siirroissa. Yksi maailmanlaajuisesti käytetyistä standardeista on EDIFACT. YK hyväksyi EDIFACT standardin (lyhenne sanoista Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), International Organization for Standardization (ISO) numerolla ISO 9735 (vuonna 2008 versio 2002).

Standardi määrittelee viestissä käytetyn asettelun sähköistä tiedonsiirtoa varten, tarkoituksenaan minimoida kirjallisesti käytävää kanssakäymistä. Vaikkakin EDIFACT on käytössä pääasiassa Euroopassa, on se kasvattanut suosiotaan maailmanlaajuisesti.

Viestien avulla eri tietokoneohjelmat ja toiminnanohjausjärjestelmät (ERP, Enterprise Resource Planning) kommunikoivat toistensa kanssa. Viestin käännökset tapahtuvat sekä lähettäjän, että vastaanottajan puolella. ERP-ohjelmistosta lähtevä, tai tuleva tieto muutetaan EDIFACT-standardin mukaiseksi, jotta eri ohjelmat ymmärtäisivät toisiaan.Tällä hetkellä Air Spiralo® käyttää seuraavia EDI-sanomia:
    • Tilaukset (ORDERS, D96A)
    • Lähetteet (DESADV, D96A)
    • Laskut (INVOIC, D96A)


Tietojen siirtämiseen Air Spiralo® käyttää seraavanlaisia protokollia: